انواع پلو و چلو ها و مواد تشکیل دهنده آنها

 

polo


مرصع پلو


باقالی پلو

 

لوبیا پلو

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، نمک ، دارچین ، پیاز ، رب ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، سیر ، شوید ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، گلاب ، هل ، نان)

 

استامبلی پلو با گوشت

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، لوبیا سبز ، هویج فرنگی ، نمک ، دارچین ، پیاز ، رب ، روغن سرخ کردنی ، سیر ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، نان)

 

استامبلی پلو با مرغ

(برنج اصیل ایرانی ، شنیسل مرغ ، لوبیا سبز ، هویج فرنگی ، آب لیمو ، نمک ، دارچین ، پیاز ، رب ، روغن سرخ کردنی ، سیر ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، نان)


شوید پلو با مرغ

(برنج اصیل ایرانی ، شوید ، مرغ ، نمک ، آب لیمو ، پیاز ، رب ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، سیر ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، گلاب ، هل ، نان)

 

شوید پلو با گوشت

(برنج اصیل ایرانی ، شوید ، گوشت گوساله ، نمک ، آب لیمو ، پیاز ، رب ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، سیر ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، نان)


شیرین پلو

(برنج اصیل ایرانی ، مرغ ، قند یا شکر ، خلال بادام ، خلال پسته ، خلال نارنج ، هویج فرنگی ، نمک ، روغن غذا ، کره ، هل ، نان)


زرشک پلو


زیره پلو با گوشت

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، زیره ، نمک ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، نان)

 

کلم پلو با گوشت

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، کلم سفید ، نمک ، آبغوره ، دارچین ، پیاز ، رب ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زنجبیل ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

پلو سبزیجات با گوشت

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، آویشن ، ذرت ، نخود فرنگی ، هویج فرنگی ، نمک ، زنجبیل ، شوید خشک ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

عدس پلو با گوشت

(برنج اصیل ایرانی ، عدس ، گوشت گوساله ، دارچین ، نمک ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

ماش پلو با گوشت

(برنج اصیل ایرانی ، ماش ، گوشت گوساله ، نمک ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، نان)

 

چلو گوشت گوساله

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، آبغوره ، نمک ، پیاز ، رب ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، سیر ، زرشک ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو گوشت گوسفندی

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت بره ، آبغوره ، نمک ، رب ، سیر ، زرشک ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو گوشت یخنی

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت بره ، نمک ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زرشک ، نان)

 

چلو گوشت بادمجان

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، بادمجان ، آبغوره ، نمک ، پیاز ، رب ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زرشک ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو ماهی

(برنج اصیل ایرانی ، ماهی ، آبلیمو ، پودر سوخاری ، آرد گندم ، نمک ، سیر ، سرکه ، شوید ، گشنیز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، هل ، نان)

 

چلو قیمه ماهی

(برنج اصیل ایرانی ، ماهی ، آویشن ، نمک ، رب ، تمبر هندی ، سیر ، سرکه ، شنبلیله ، گشنیز ، روغن غذا ، زردچوبه ، هل ، نان)

 

چلو تن ماهی

(برنج اصیل ایرانی ، تن ماهی ، سیر ، شوید ، گشنیز ، نمک ، روغن غذا ، زردچوبه ، نان)

 

چلو مرغ

(برنج اصیل ایرانی ، مرغ ، آبلیمو ، گلاب ، رنگ آناتو ، نمک ، رب ، پیاز ، سیر ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زرشک ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو مرغ بادمجان

(برنج اصیل ایرانی ، مرغ ، بادمجان ، آبلیمو ، نمک ، رب ، پیاز ، سیر ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل دلمه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت نازخاتون گیلان

(برنج اصیل ایرانی ، آبغوره ، اسفناج ، بادمجان ، نمک ،  تره ، جعفری ، شنبلیله ، گشنیز ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زنجبیل ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت لوبیا سفید

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، لوبیا سفید ، لیمو خشک ، خلال سیب زمینی ، نمک ، دارچین ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت لوبیا سبز

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، لوبیا سبز ، هویج فرنگی ، خلال سیب زمینی ، نمک ، دارچین ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت گل کلم

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، گل کلم ، نعناع ، جعفری ، آبغوره ، نمک ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زنجبیل ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، لپه ، خلال سیب زمینی ، لیمو خشک ، نمک ، دارچین ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت قیمه کدو

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، کدو خورشتی ، آبغوره ، لیمو خشک ، نمک ، دارچین ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت قیمه بادمجان

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، بادمجان ، لپه ، آبغوره ، لیمو خشک ، نمک ، دارچین ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت فسنجان

(برنج اصیل ایرانی ، مرغ ، کدو حلوایی ، مغز گردو ، کره ، آبغوره ، قند و شکر ، نمک ، رب انار ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت خلال بادام کرمانشاهی

(برنج اصیل ایرانی ،گوشت گوساله ، خلال بادام ، زرشک ، نمک ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت قرمه سبزی

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، آبلیمو ، آبغوره ، لیمو خشک ، اسفناج ، تره ، جعفری ، گشنیز ، لوبیا قرمز ، شنبلیله ، نمک ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت بامیه

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، بامیه سبز ، خلال سیب زمینی ، دارچین ، نمک ، سیر ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت آلو اسفناج

(برنج اصیل ایرانی ،گوشت گوساله ، آلو بخارا ، اسفناج ،دارچین ، لیمو خشک ، نمک ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت جوجه

(برنج اصیل ایرانی ، مرغ ، آلو بخارا ، لپه ،دارچین ، نمک ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)

 

چلو خورشت کرفس

(برنج اصیل ایرانی ، گوشت گوساله ، لوبیا چیتی ، کرفس ،  آبغوره ، نعناع ، جعفری ، نمک ، رب ، پیاز ، روغن غذا ، روغن سرخ کردنی ، زردچوبه ، فلفل سیاه ، هل ، نان)


ته چین مرغ

(برنج اصیل ایرانی ، مرغ ، ماست ، تخم مرغ ، ادویه کاری ، زعفران ، نمک ، سیر ، روغن غذا ، گلاب ، زردچوبه ، هل ، نان)